Jdi na obsah Jdi na menu
 


Histore vzniku Klubu seniorů

7. 4. 2013

Pátek 16.listopadu 2007

Město Benátky nad Jizerou pozvalo na pátek 16.listopadu 2007 benátecké seniory na otevření klubovny pro seniory.Pro vybudování klubovny byly vybrány prostory společenské místnostiv přízemí budovy Městské ubytovny na Náměstí 17.listopadu čp. 493 v Benátkách nad Jizerou II. Tato místnost byla rozšířena o sociální zařízení, kuchyňku a terasu s krbem. Byl vybudován bezbariérový přístup do klubovny i do nově pořízeného sociálního zázemí. Prostory klubovny jsou vybaveny novým nábytkem-stoly,židlemi,skříňkami, křesly. Je tu i televizní přijímač, video, počítač. Podlaha je z větší části pokryta kobercem, to abys se tu dalo cvičit.

Kuchyňka je vybavena původním nábytkem i spotřebiči a  potřebným nádobím. Zato sociální zařízení je pořízeno zcela nové. Kuchyňka i sociální zařízení patřilo prostorově k vedlejšímu pokoji ubytovny. Výdaje vynaložené na tuto akci jsou ve výši cca jeden milion korun.

Možná vás napadne otázka, kde se vůbec vzala myšlenka na vybudování klubovny pro seniory a co způsobilo rychlou realizaci tohoto záměru? Za vším hledejme naše činorodé a družné seniory a lidi, kteří dobře znají různé stránky této životní etapy a neváhali záměr seniorů podpořit. "Startovacím" momentem bylo zahájení přípravy na vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb pro naše město, kde se právě senioři a mladí lidé projevili jako ti, kterým není lhostejné, kde a jak žijí, kterým není lhostejný život v jejich městě. Mimo jiné se při činnosti v oblasti komunálního plánování projevila právě absence vhodného místa, kde by se mohli senioři scházet a probítat záležitosti veřejné i osobní, pobavit se i něčemu přiučit. A senioři neváhali a vydali se na cestu za odstraněním tohoto nedostatku. Zanedlouho se jim podařilo svou vytrvalostí a argumenty přesvědčit o oprávněnosti svého požadavku i vedení města.

Netrvalo dlouho a výsledek se dostavil! A jaký byl, o tom se přesvědčili na vlastní oči všichni ti, kteří přijali pozvání a zúčatnili se 16.listopadu 2007 v 11hod slavnostního otevření. Účast byla záviděníhodná, vhod přišly židle z celého objektu ubytovny. Připraveno bylo i malé občerstvení, o to sladké se postaraly ženy, které vlastoručně upekly různé zákusky.

Zahájení patřilo starostovi našeho města panu Jaroslavu Královi, který poděkoval jmenovitě všem, kteří se na realizaci vybudování klubovny podíleli. Podal i informac o dalších nových záměrech města či jiných připravovaných aktivitách a odpovídal na četné dotazy. Slavnostnost těchto chvil byla podtržena účastí hejtmana Středočeského kraje Ing.Petra Bendla. Hejtman hovořil o tom, že se povedla skutečně dobrá věc. Též pohovořil o tom, co probíhá na krajské úrovni v oblast stavby komunikací, zdravotnictví atd. a ochotně odpovídal na dotazy přítomných občanů. Převážnou většinu lidí v klubovně překvapil svým vstřícným a nepohrdavým vystupováním, které se nepodobalo vystupování mnohých jiných politiků na úrovni státní i samosprávní. Největším překvapením pro všechny, i pro samotného hejtmana, byl okamžik, kdy starostanašeho města a zároveň krajský radní pan Jaroslav Král vyndal z utajeného pouzdra kytaru a představil ho jako dobrého kytaristu a zpěváka. Překvapení to bylo, ale Petra Bendla to nezaskočilo-zahrál a zazpíval a všem bylo dobře. Před svým odchodem předal dar-několik pěkných a zajímavých publikací, které mohou bý dobrým základem knihovničky pro uživatele knihovny.

Mluvíme sice o klubovně pro seniory, kteří již mají připravenou svou činnost na prosinec t.r. a leden 2008, ale klubovna bude sloužit po vzájemné dohodě také maminkám s malými dětmi a samozřejmě bude i nadále využívána šachisty, kteří prostory užívali dlouho před provedenou rekontrukcí.

Ať klubovna přináší všem návštěvníkům příjemné i poučné okamžiky!

                                                      (Zdroj kronika Klubu seniorů,p.Emílie Jeřábková)